Татяна Дзимбова

assoc_prof_Dzimbova доц. д-р Татяна Дзимбова
Академична информация
Институция: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Факултет: Обществено здраве, здравни грижи и спорт
Катедра: Спорт
E-mail: tania_dzimbova@abv.bg
Научни интереси: Биохимия, пептидна химия, биорганична химия, комбинаторна химия и компютърно-подпомогнатия лекарствен дизайн
Ключови думи: Биоорганична и пептидна химия, aминокиселинни производни
Област: Биоорганична химия, пептидна химия, aминокиселинни производни
Преподавателска дейност:
  • Диетология и биостимулиране;
  • Биохимия на спорта;
  • Физиология.
Участия в проекти
Проект: Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2014-12-12 до 2017-12-12
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Българско пептидно дружество
Местоположение: София, България
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 2001 до понастоящем
Организация: Европейско  пептидно  дружество
Местоположение:
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 2002 до понастоящем
Организация: Съюз  на  химиците  в България
Местоположение: София, България
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 2001 до понастоящем
Избрани публикации
Заглавие: Computer modeling of Cannabinoid receptor type 1.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi, F., Dzimbova, T., Pencheva, N., Milanov, P., ITM Web of Conferences, 16, https://doi.org/10.1051/itmconf/20181602008.
Заглавие: Growth Inhibition of HepG2 Cell Line by Canavanine, Norcanavanine and their Hydrazide Derivatives.
Година: 2014
Тип: Статия
Описание: Georgiev, K., Dzimbova, T., Iliev, I., Balacheva, A., Detcheva, R., Pajpanova, T., Der Pharma Chemica, 6(1), 360-369.
Заглавие: Kyotorphin analogues containing unnatural amino acids: synthesis, analgesic activity and computer modeling of their interactions with µ-receptor.
Година: 2014
Тип: Статия
Описание: Dzimbova, T., Bocheva, A., Pajpanova, T., Medicinal Chemistry Research, 23(8), 3694-3704.
Заглавие: Comparative Evaluation of Four Scoring Functions with Three Models of Delta Opioid Receptor Using Molecular Docking.
Година: 2014
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi, F., Dzimbova, T., Pencheva, N., Milanov, P., Futuring International Conference Biomath 2014, 22-27 June, Sofia, Bulgaria, Biomath Communications 1 (1), p. 84.
Заглавие: Interaction of Methionone-Enkephalins with Raft Forming Lipids: Monolayers and Bam Experiments.
Година: 2013
Тип: Статия
Описание: Tsanova, A., Jordanova, A., Dzimbova, T., Pajpanova, T., Golovinsky, E., Lalchev, Z., Amino Acids 46(5), 1159-1168.
Заглавие: Computer modeling of human delta opioid receptor.
Година: 2013
Тип: Статия
Описание: Dzimbova, T., Sapundzhi, F., Pencheva, N., Milanov, P., Bioautomation 17(1), 5-16.