Иван Тодорин

Ivan Todorin ас. д-р Иван Тодорин
Академична информация
Институция: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Факултет: Технически факултет
Катедра: Комуникационна и компютърна техника и технологии
E-mail: ivan_todorin@swu.bg
Научни интереси: Математическа биология, оптимизация, математически модели за нагъване на протеини
Ключови думи: Програмиране, информационни технологии, математически модели, нагъване на протеини
Област: Биоинформатика, Информатика, Програмиране
Преподавателска дейност:
  • Обработка и кодиране на аудио сигнали;
  • Програмиране II;
  • Количествени методи в туризма;
  • Информационни системи.
Участия в проекти
Проект: Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2014-12-12 до 2017-12-12
Проект: “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking” (F.IND. CONSULTING)
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-02 до 2014-05-31
Проект: Interregional Cooperation at Scientific Computing in Interdisciplinary Science (ICoSCIS)
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-01 до 2014-02-28
Проект: Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2008-12-01 до 2012-06-30
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Съюз на математиците в България
Местоположение: София, България
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 2012-12-14 до понастоящем
Избрани публикации
Заглавие: A new off-lattice hp model with side-chains for protein folding problem.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Yanev, N., Traykov, M., Yurukov, B., ITM Web of Conferences, 16,  https://doi.org/10.1051/itmconf/20181602007.
Заглавие: Computer graphic’s application in bioinformatics.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Trenchev, I., Mavrevski, R., Stoilov, A., Traykov, M., Yurukov, B., Proceedings of the MASSEE International Congress on Mathematics – MICOM-2015, September 2015, Athens, Greece, 35.
Заглавие: A model for HP folding prediction using increasing constrain for spreading in the process of making conformations.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Trenchev, I., Stoilov, A., Mavrevski, R., Traykov, M., Proceedings of the Biomath Communications – BIOMATH2015, 2(1), 88.
Заглавие: 3D visualization of the biological structures.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Traykov, M., Mavrevski, R, Stoilov, A., Proceedings of the Biomath Communications – BIOMATH2015, 2(1), 89.