Иван Тодорин

Ivan Todorin гл. ас. Иван Тодорин
Академична информация
Факултет: Технически факултет
Катедра:
E-mail: ivan_todorin@swu.bg
Научни интереси:
Ключови думи:
Област:
Участия в проекти
Проект: Студентски практики
Участвал като: участник
Местоположение:
Финансираща организация: Европейски социален фонд
Дата: от 2013-07-01 до понастоящем
Проект: Interregional Cooperation at Scientific Computing in Interdisciplinary Science – ICoSCIS
Участвал като: участник
Местоположение: European Territorial Cooperation Programme “Greece-Bulgaria 2007-2013”,Гърция, България
Финансираща организация: European Commission
Дата: от 2012-02-28 до 2014-02-28
Проект: Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено- рецепторни взаимодействия
Участвал като: участник
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: МОН-фонд „Научни изследвания“
Дата: от 2009-01-03 до 2012-10-31
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Съюз на математиците в България
Местоположение: Благоевград, България
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 2012-12-14 до понастоящем
Публикации
Заглавие:  Todorin I. and Trenchev I. (2012) A model for HP folding prediction using non-integer scoring function and variable size of lattice. Ninth International Workshop on Computational Systems Biology, WCSB 2012, June 4-6, 2012, Ulm, Germany
Местоположение:  Германия
Дата на издаване:  2012-08-29
Тип:  Статия
Описание: