Радослав Мавревски

R_Mavrevski ас. д-р Радослав Мавревски
Академична информация
Факултет:  Технически факултет
Катедра:  Електротехника, електроника и автоматика
E-mail:  mavrevski@swu.bg
Научни интереси:
Ключови думи: Програмиране, бази от данни, компютърни мрежи, операционните системи, информационните технологии
Област: Програмиране, компютърни системи
Участия в проекти
Проект: Bioinformatics research: protein folding, docking and
prediction of biological activity
Участвал като: изпълнител
Местоположение: Благоевград,България
Финансираща организация: МОН-фонд „Научни изследвания“
Дата: от 2014-12-12 до понастоящем
Проект: Interregional Cooperation at Scientific Computing in Interdisciplinary Science – ICoSCIS
Участвал като: участник
Местоположение: European Territorial Cooperation Programme “Greece-Bulgaria 2007-2013”,Гърция, България
Финансираща организация:
Дата: от 2012-02-28 до 2014-02-28
Проект: Bioinformatical studies on the structure and activity of proteins and drug – receptor interactions
Участвал като: изпълнител
Местоположение: Благоевград,България
Финансираща организация: МОН-фонд „Научни изследвания“
Дата: от 2009-01-03 до 2012-10-31
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Съюз на математиците в България
Местоположение: София,България
Участвал като: член на
Описание:
Дата: от 2013-04-15 до понастоящем
Публикации
Заглавие: Selection and comparison of regression models: estimation of torque-angle relationships
Местоположение:
Дата на издаване:
Тип: Статия
Описание: Mavrevski R., C. R. Acad. Bulg. Sci., 2014, 67(10), 1345-1354. (Impact factor: 0.198)
Заглавие: Computer modeling of ligand-receptor interaction – encephalin analogues delta-opioid receptor
Местоположение:
Дата на издаване:
Тип: Статия
Описание: Dzimbova Т., R. Mavrevski, N. Pencheva, T. Pajpanova, P. Milanov, Bulgarian chemical communications, 2012, 44(3), 242-246 (Impact factor: 0.320)
Заглавие: Computer modeling of ligand-receptor interaction – encephalin analogues delta-opioid receptor
Местоположение:
Дата на издаване: