Методи Трайков

M_Traykov ас. д-р Методи Трайков
Академична информация
Институция: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Факултет: Природо-математически факултет
Катедра: Информатика
E-mail: mtraykov@swu.bg
Научни интереси: Програмиране и Биоинформатика
Ключови думи: Програмиране, биоинформатика, HP Folding,
Област: Програмиране и Биоинформатика
Преподавателска дейност:
  • WEB дизайн;
  • Цифрова обработка на сигнали;
  • Програмиране;
  • Информационни технологии;
  • Визуално програмиране и WEB дизайн.
Участия в проекти
Проект: Компютъризирана система за получаване, изследване и анализ на електрокардиографски сигнали (ЕКГ)
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: Югозападен университет “Неофит Рилски”
Дата: от 2016-05-20 до 2017-01-20
Проект: Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2014-12-12 до 2017-12-12
Проект: “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking” (F.IND. CONSULTING)
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-02 до 2014-05-31
Проект: Interregional Cooperation at Scientific Computing in Interdisciplinary Science (ICoSCIS)
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-01 до 2014-02-28
Проект: Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2008-12-01 до 2012-06-30
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Съюз на математиците в България
Местоположение: София, България
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 2015-01-01 до понастоящем
Избрани публикации
Заглавие: Algorithm for protein folding problem in 3D lattice HP model.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Traykov, M., Yanev, N., Mavrevski, R., Yurukov, B., International Journal of Biology and Biomedicine, 2018, 3, 16-21, ISSN: 2367-9085.
Заглавие: A new off-lattice HP model with side-chains for protein folding problem.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Yanev, N., Traykov, M., Yurukov, B., ITM Web of Conferences, 16, https://doi.org/10.1051/itmconf/20181602007.
Заглавие: A new classifier for protein fold class recognition.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Yanev, N., Traykov, M. , Milanov, P., Yurukov, B., C. R. Acad. Bulg. Sci. (Impact Factor: 0.25), 71(7) 885-892.
Заглавие: Assessment of different model selection criteria by generated experimental data.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Mavrevski, R., Milanov, P., Traykov, M., Pencheva, N., WSEAS Transactions on Computers, 16, 260-268
Заглавие: Performance comparison of model selection criteria by generated experimental data.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Mavrevski, R., Milanov, P., Traykov, M., Pencheva, N., ITM Web of Conferences, 16, https://doi.org/10.1051/itmconf/20181602006.
Заглавие: Protein folding prediction in a cubic lattice in Hydrophobic-Polar model.
Година: 2017
Тип: Статия
Описание: Yanev, N., Traykov, M., Milanov, P., Yurukov, B., Journal of Computational Biology, 24(5), 412-421.
Заглавие: A new heuristic algorithm for protein folding in the HP model.
Година: 2016
Тип: Статия
Описание: Traykov, M., Angelov, S., Yanev, N., Journal of computational biology, 23(8), 662-668.
Заглавие: Using partial differential equations for pricing of goods and services.
Година: 2016
Тип: Статия
Описание: Traykov, M., Trencheva, M., Mavrevski, R., Stoilov, A., Trenchev, I., Scientific Annals of Economics and Business, 63(2), 291-298
Заглавие: Computer graphic’s application in bioinformatics.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Trenchev, I., Mavrevski, R., Stoilov, A., Traykov, M., Yurukov, B., Proceedings of the MASSEE International Congress on Mathematics – MICOM-2015, September 2015, Athens, Greece, 35.
Заглавие: A model for HP folding prediction using increasing constrain for spreading in the process of making conformations.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Trenchev, I., Stoilov, A., Mavrevski, R., Traykov, M., Proceedings of the Biomath Communications – BIOMATH2015, 2(1), 88.
Заглавие: 3D visualization of the biological structures.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Traykov, M., Mavrevski, R, Stoilov, A., Proceedings of the Biomath Communications – BIOMATH2015, 2(1), 89.