Фатима Сапунджи

F_Sapundzi доц. д-р Фатима Сапунджи
Академична информация
Институция: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Факултет: Природо-математически факултет
Катедра: Информатика
E-mail: sapundzhi@swu.bg
Научни интереси: Математически и компютърни модели в лиганд-таргет взаимодействия
Ключови думи: Информатика, биоинформатика, лиганд-таргет взаимодействия, компютърни модели, математически модели
Област: Биоинформатика, информатика
Преподавателска дейност:
  • Информационни системи;
  • Оптимизационни алгоритми;
  • Алгоритми в графи и мрежи.
Участия в проекти
Проект: Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2014-12-12 до 2017-12-12
Проект: Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2004-05-10 до 2005-05-19
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Съюз на математиците в България
Местоположение: София, България
Участвал като: член
Описание:
Дата:  от 2013-04-15
Избрани публикации
Заглавие: Computer modeling of Cannabinoid receptor type 1.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi, F., Dzimbova, T., Pencheva, N., Milanov, P., ITM Web of Conferences, 16, https://doi.org/10.1051/itmconf/20181602008.
Заглавие: Computer modeling of the human cannabinoid receptors.
Година: 2017
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi, F., Dzimbova, T., Pencheva, N., Milanov, P., Proceedings of international conference on mathematical methods and models in biosciences (Biomath 2017), June 25-30, Skukuza Camp, Kruger Park, South Africa, 4 (1), ISSN 2367-5241.
Заглавие: Modelling the relationship between biological activity of delta-selective enkephalin analogues and docking results by polynomials.
Година: 2017
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi, F., Dzimbova, T., Pencheva, N., Milanov, P., Bulgarian Chemical Communication, 49, 768-774.
Заглавие: QSAR modelling and molecular docking studies of three models of delta opioid receptor.
Година: 2017
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi, F., Dzimbova, T., Pencheva, N., Milanov, P., Bulgarian Chemical Communication, 49, Special issue E, 23-30, ISSN: 0324-1130.
Заглавие: Surface Fitting of the Results of Molecular Docking and the Biological Activity of Delta Opioid Selective Enkephalin Analogues.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi, F., Dzimbova, T., Pencheva, N., Milanov, P., Proceedings of 6th International Scientific Conference–FMNS 2015, 10 – 14 June, Volume 1, 104-112, Online ISSN 1314-0272.
Заглавие: Exploring the interactions of enkephalin and dalargin analogues with the mu-opioid receptor.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi, F., Dzimbova, T., Pencheva, N., Milanov, P., Jurnal of Bulgarian Chemical Communication, 47(2), 613-618, (IF=0.349).
Заглавие: Determination of the relationship between the docking studies and the biological activity of δ-selective enkephalin analogues.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi, F., Dzimbova, T., Pencheva, N., Milanov, P., Journal of Computational Methods in Molecular Design, 5(1), 98-108, Online ISSN:2231-3176.
Заглавие: Comparative evaluation of four scoring functions with three models of delta opioid receptor using molecular docking.
Година: 2014
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi, F., Dzimbova, T., Pencheva, N., Milanov, P., Futuring International Conference Biomath 2014, 22-27 June, Sofia, Bulgaria, Biomath Communications 1 (1), p. 84.
Заглавие: Computer modeling of human delta opioid receptor.
Година: 2013
Тип: Статия
Описание: Dzimbova, T., Sapundzhi, F., Pencheva, N., Milanov, P., Int. J. Bioautomation, 17(1), 5-16, Online ISSN: 1314-2321.