Гергана Королеова

Gergana Koroleova докторант Гергана Королеова
Академична информация
Факултет:
Катедра:
E-mail:
Научни интереси:
Ключови думи:
Област:
Участия в проекти
Проект:
Участвал като:
Местоположение:
Финансираща организация:
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация:
Местоположение:
Участвал като:
Описание:
Публикации
Заглавие:
Местоположение:
Описание: