Никола Янев

проф. д-р Никола Янев
Академична информация
Факултет: Природо-математически факултет
Катедра: Информатика
E-mail: choby@fmi.uni-sofia.bg
Научни интереси:  Bioinformatics, sequence-to-structure and structure-to-structure alignment algorithms, Integer programming, Combinatorial optimization algorithms, Parallel algorithms
Ключови думи: Bioinformatics, Sequence-to-structure and structure-to-structure alignment algorithms, Integer programming
Област:
Участия в проекти
Проект: Bioinformatical studies on the structure and activity of proteins and drug – receptor interactions
Участвал като: експерт
Местоположение: Благоевград,България
Финансираща организация: МОН-фонд „Научни изследвания“
Дата: от 2009-01-03 до 2012-10-31
Проект: Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност
Участвал като: експерт
Местоположение: Благоевград,България
Финансираща организация: МОН-фонд „Научни изследвания“
Дата:
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Местоположение:  София, България
Участвал като:
Описание:
Дата:
Организация: СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Местоположение:  София, България
Участвал като:
Описание:
Дата:
Публикации
Заглавие: Protein Folding Prediction in a Cubic Lattice in Hydrophobic-Polar Model
Местоположение: София,България
Дата на издаване: 2017
Тип: Статия
Описание: Yanev, N., M. Traykov, P. Milanov and B. Yurukov, Journal of computational biology (Impact Factor: 1.537), vol. 24 (5), pp. 412-421
Заглавие: A new heuristic algorithm for protein folding in the hp model
Местоположение: София,България
Дата на издаване: 2016
Тип: Статия
Описание: Traykov, M., Angelov, S. and Yanev, N., Journal of computational biology (Impact Factor: 1.537), vol. 23(8), pp. 662-668
Заглавие: An Efficient Lagrangian Relaxation for the Contact Map Overlap Problem
Местоположение: София, България
Дата на издаване: 2008
Тип: Статия
Описание: Rumen Andonov, Nicola Yanev, Noel Malod-Dognin, Lecture Notes in Computer Science, V 5251/2008,pp 162-173
Заглавие: Tabu search approaches for solving the two-group classification problem
Местоположение: София,България
Дата на издаване: 2009
Тип: Статия
Описание: S. Hanafi, N. Yanev, DOI 10.1007/s10479-009-0581-9, 2009
Заглавие: A Hybrid Algorithm for the Unbounded Knapsack Problem
Местоположение: София,България
Дата на издаване: 2009
Тип: Статия
Описание: V. Poirriez, N.Yanev, R.Andonov, Discrete optimisation,V6,1,feb.2009,pp.110-124