Никола Янев

prof Nicola Yanev проф. д-р Никола Янев
Академична информация
Институция 1: Българска академия на науките
Институт: Институт по математика и информатика
Институция 2: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Факултет: Природо-математически факултет
Катедра: Информатика
E-mail: choby@math.bas.bg
Научни интереси: Bioinformatics, sequence-to-structure and structure-to-structure alignment algorithms, Integer programming, Combinatorial optimization algorithms, Parallel algorithms
Ключови думи: Bioinformatics, Sequence-to-structure and structure-to-structure alignment algorithms, Integer programming
Област: Bioinformatics, sequences alignment algorithms, Integer programming, Combinatorial optimization algorithms
Преподавателска дейност:
  • Математическо оптимиране;
  • Теория на графите;
  • Целочислена (дискретна) оптимизация;
  • Изчислителна биология.
Участия в проекти
Проект: Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2014-12-12 до 2017-12-12
Проект: Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2009-01-03 до 2012-10-31
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Съюз на учените в България
Местоположение: София, България
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 1990-01 до понастоящем
Организация: Съюз на математиците в България
Местоположение: София, България
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 1965-01 до понастоящем
Избрани публикации
Заглавие: A new classifier for protein fold class recognition.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Yanev, N., Traykov, M. , Milanov, P., Yurukov, B., C. R. Acad. Bulg. Sci. (Impact Factor: 0.25), 71(7) 885-892.
Заглавие: Algorithm for protein folding problem in 3D lattice HP model.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Traykov, M., Yanev, N., Mavrevski, R., Yurukov, B.,International Journal of Biology and Biomedicine, 3, 16-21, ISSN: 2367-9085.
Заглавие: Protein Folding Prediction in a Cubic Lattice in Hydrophobic-Polar Model.
Година: 2017
Тип: Статия
Описание: Yanev, N., Traykov, M., Milanov, P., Yurukov, B., Journal of computational biology (Impact Factor: 1.032), 24(5), 412-421.
Заглавие: A new heuristic algorithm for protein folding in the HP model.
Година: 2016
Тип: Статия
Описание: Traykov, M., Angelov, S., Yanev, N., Journal of computational biology (Impact Factor: 1.537), 23(8), 662-668.
Заглавие: Maximum Contact Map Overlap Revisited.
Година: 2011
Тип: Статия
Описание: Andonov, R., Malod-Dognin, N., Yanev, N., Journal of computational biology, 18(1), 27-41.
Заглавие: Solving Maximum Clique Problem for Protein Structure Similarity.
Година: 2010
Тип: Статия
Описание: Malod-Dognin, N., Andonov, R., Yanev N., Serdica Journal of Computing, 4(1), 93-100.
Заглавие: Tabu search approaches for solving the two-group classification problem.
Година: 2009
Тип: Статия
Описание: Hanafi, S., Yanev, N., https://10.1007/s10479-009-0581-9.
Заглавие: A Hybrid Algorithm for the Unbounded Knapsack Problem.
Година: 2009
Тип: Статия
Описание: Poirriez, V., Yanev, N., Andonov, R., Discrete optimisation,6(1), 110-124.
Заглавие: An Efficient Lagrangian Relaxation for the Contact Map Overlap Problem.
Година: 2008
Тип: Статия
Описание: Andonov, R., Yanev, N., Malod-Dognin, N., Lecture Notes in Computer Science, 5251, 162-173.
Заглавие: A dynamic programming –based reduction procedure for the multidimensional 0-1 knapsack problem.
Година: 2008
Тип: Статия
Описание: Balev, S., Yanev, N., Freville, A., Andonov, R., Springer, 186(1), 63-76.
Заглавие: Lagrangian approaches to a  class of matching problems.
Година: 2008
Тип: Статия
Описание: Yanev, N., Veber, P., Andonov, R., Balev, S., Journal of computational and aqpplied mathematics, 55(5), 1054-1067.
Заглавие: Algorithms for three polynomially solvable cases of the lot-size problem.
Година: 1985
Тип: Статия
Описание: Yanev, N., Mikrenska, M., Mathematics and mathematical education (bulg), Sunny Beach 1985,Bulg.Acad. of Sci,Sofia,1985.