Петър Миланов

Peter Milanov проф. д-р Петър Миланов
Академична информация
Институция: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Факултет: Природо-математически факултет
Катедра: Информатика
E-mail: milanov@swu.bg
Научни интереси: Математическа биология, генетичен код, математически модели при доза-отговор взаимодействие, невронни мрежи, приложна математика, дискретни структури, оптимизация, изследване на операциите
Ключови думи: Математически модели, изследване на операциите, приложна математика, дискретни структури
Област: Биоинформатика, Информатика, Приложна математика
Преподавателска дейност:
 • Синтези и анализ на алгоритми;
 • Бази данни;
 • Математически основи на бази данни;
 • Невронни мрежи;
 • Изследване на операциите;
 • Финансова иконометрия;
 • Теория на алгоритмите;
 • Теория на игрите;
 • Теория на матроидите;
 • Математически модели в икономиката;
 • Обща информатика.
Участия в проекти
Проект: Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area (SKILLS BALANCING)
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата:
Проект: Interregional Cooperation at Scientific Computing in Interdisciplinary Science (ICoSCIS)
Участвал като: Ръководител на проекта от българска страна
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-01 до 2014-02-28
Проект: Youth Mobilization – Cultural Heritage and Athletic Valorization (YMC(H)A)
Участвал като: Ръководител на проекта от българска страна.
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата:
Проект: “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking” (F.IND. CONSULTING)
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-02 до 2014-05-31
Проект: Chemistry and Molecular Sciences and Technologies (CMST) Action CM0801 „New drugs for neglected diseases“
Участвал като: Участник в управителния съвет на акцията
Местоположение:
Финансираща организация: European Cooperation in Science and Technology (COST) 2008-2012
Дата:
Проект: Фармакологични и биоинформатични изследвания върху съединения с антипаразитна активност
Участвал като: Ръководител
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: Министерство на образованието и науката; 03.2009 -05.2013, по програма КОСТ за сътрудничество в областта на науката и техниката, DOO2-135/31.07.2009 (COST ACTION 0801)
Дата: от 2009-01-03 до 2013-05-31
Проект: Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия
Участвал като: Ръководител
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2008-12-01 до 2012-06-30
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: COST Program
Местоположение: Brussels, Белгия
Участвал като: Представител на България в ICT Domain Committee
Описание: Information and Communication Technologies (ICT) Domain Committee Members
Дата: от 2009-10-01 до понастоящем
Организация: Съюз на учените в България
Местоположение: Благоевград, България
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 2000-01 до понастоящем
Организация: Съюз на математиците в България
Местоположение: София, България
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 1975-10-01 до понастоящем
Избрани публикации
Заглавие: Determination of the structural requirements of μ-Opioid receptor ligands with docking.
Година: 2020
Тип: Статия
Описание: Dzimbova T., Spundzhi F., Mavrevski R., Milanov P. , AIP Conference Proceedings 2302, 050001 (2020).
Заглавие: Curve fitting problem: torque– velocity relationship with polynomials and boltzmann sigmoid functions.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Milanov, P., Koroleova, G., Mavrevski, R., Pencheva, N. , Acta of Bioengineering and Biomechanics (In Press).
Заглавие: A new classifier for protein fold class recognition.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Yanev, N., Traykov, M. ,  Milanov, P.,  Yurukov, B., C. R. Acad. Bulg. Sci. (Impact Factor: 0.25), 71(7), 885-892.
Заглавие: Performance comparison of model selection criteria by generated experimental data.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Mavrevski, R., Milanov, P., Traykov, M., Pencheva, N., ITM Web of Conferences, 16, https://doi.org/10.1051/itmconf/20181602006.
Заглавие: Computer modeling of Cannabinoid receptor type 1.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi, F., Dzimbova, T., Pencheva, N., Milanov, P., ITM Web of Conferences, 16, https://doi.org/10.1051/itmconf/20181602008.
Заглавие: Analysis of docking algorithms by HPC methods generated in bioinformatics studies.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Stoilov, A., Yurukov, B., Milanov, P., ITM Web of Conferences, 16, https://doi.org/10.1051/itmconf/20181602009.
Заглавие: Assessment of different model selection criteria by generated experimental data.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Mavrevski, R.,  Milanov, P., Traykov, M., Pencheva., N., WSEAS Transactions on Computers, 16, 260-268, ISSN:2224-2872.
Заглавие: Protein Folding Prediction in a Cubic Lattice in Hydrophobic-Polar Model.
Година: 2017
Тип: Статия
Описание: Yanev, N., Traykov, M., Milanov, P., Yurukov, B., Journal of computational biology (Impact Factor: 1.032), 24(5), 412-421.
Заглавие: An explanation of the cytotoxic potential of arginine mimetics containing sulfo- and oxy- groups in their side chains.
Година: 2013
Тип: Статия
Описание:  Dzimbova T., Milanov P., Pajpanova T., Journal of Computational Methods in Molecular Design3, 10-18 ISSN: 2231- 3176. An explanation of the cytotoxic potential of arginine mimetics containing sulfo- and oxy- groups in their side chains.
Заглавие: Computer modeling of human delta opioid receptor.
Година: 2013
Тип: Статия
Описание: Tatyana A Dzimbova, Fatima I Sapundzhi, Nevena S Pencheva, Peter Milanov, Bioautomation 17(1), 5-16. Computer modeling of human delta opioid receptor.
Заглавие: Long-Lasting Effects of Oxy- and Sulfoanalogues of L-Arginine on Enzyme Actions.
Година: 2013
Тип: Статия
Описание: Dzimbova, T., Milanov, P., Pajpanova, T., Journal of Amino Acids, Volume 2013 (2013), Article ID 407616, 7 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/407616 ISSN: 2090-0112 (Online). Long-Lasting Effects of Oxy- and Sulfoanalogues of L-Arginine on Enzyme Actions.