Петър Миланов

Peter Milanov проф. д-р Петър Миланов
Академична информация
Факултет:  Природо-математически факултет
Катедра:  Информатика
E-mail:  milanov@swu.bg
Научни интереси: Математическа биология, генетичен код, математически модели при доза-отговор взаимодействие, невронни мрежи, приложна математика, дискретни структури, оптимизация, изследване на операциите
Ключови думи: Математически модели, изследване на операциите, приложна математика, дискретни структури
Област:  Биоинформатика, Информатика, Приложна математика
Водени лекции:
 • Синтези и анализ на алгоритми;
 • Бази данни;
 • Математически основи на бази данни;
 • Невронни мрежи;
 • Изследване на операциите;
 • Финансова иконометрия;
 • Теория на алгоритмите;
 • Теория на игрите;
 • Теория на матроидите;
 • Математически модели в икономиката;
 • Обща информатика.
Участия в проекти
Проект: Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area (SKILLS BALANCING)
Участвал като: експерт
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата:
Проект: Interregional Cooperation at Scientific Computing in Interdisciplinary Science (ICoSCIS)
Участвал като: Ръководител на проекта от българска страна
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-01 до 2014-02-28
Проект: Youth Mobilization – Cultural Heritage and Athletic Valorization (YMC(H)A)
Участвал като: Ръководител на проекта от българска страна.
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата:
Проект: “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking” (F.IND. CONSULTING)
Участвал като:  експерт
Местоположение:  Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация:  Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-02 до 2014-05-31
Проект: Chemistry and Molecular Sciences and Technologies (CMST) Action CM0801 „New drugs for neglected diseases“
Участвал като: Участник в управителния съвет на акцията
Местоположение:
Финансираща организация: European Cooperation in Science and Technology (COST) 2008-2012
Дата:
Проект: Фармакологични и биоинформатични изследвания върху съединения с антипаразитна активност
Участвал като: Ръководител
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: Министерство на образованието и науката; 03.2009 -05.2013, по програма КОСТ за сътрудничество в областта на науката и техниката, DOO2-135/31.07.2009 (COST ACTION 0801)
Дата: от 2009-01-03 до 2013-05-31
Проект:  Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия
Участвал като:  ръководител
Местоположение:  Благоевград, България
Финансираща организация:  ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2008-12-01 до 2012-06-30
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация:  COST Program
Местоположение:  Brussels,Белгия
Участвал като:  представител на България в ICT Domain Committee
Описание:  Information and Communication Technologies (ICT) Domain Committee Members
Дата: от 2009-10-01 до понастоящем
Организация:  СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Местоположение:  Благоевград, България
Участвал като:
Описание:
Дата: от 2000-01 до понастоящем
Организация:  СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Местоположение:  София, България
Участвал като:
Описание:
Дата: от 1975-10-01 до понастоящем
Избрани Публикации
Заглавие: Protein Folding Prediction in a Cubic Lattice in Hydrophobic-Polar Model
Местоположение: България
Дата на издаване: 2017
Тип: Статия
Описание: Yanev, N., M. Traykov, P. Milanov and B. Yurukov, Journal of computational biology (Impact Factor: 1.537), 24(5), 412-421.
Заглавие:  An explanation of the cytotoxic potential of arginine mimetics containing sulfo- and oxy- groups in their side chains.
Местоположение:  САЩ
Дата на издаване: 2013-10-19
Тип: Статия
Описание:  Dzimbova T., Milanov P., Pajpanova T., Journal of Computational Methods in Molecular Design3, 10-18 ISSN: 2231- 3176. An explanation of the cytotoxic potential of arginine mimetics containing sulfo- and oxy- groups in their side chains.
Заглавие:  Computer modeling of human delta opioid receptor.
Местоположение:  България
Дата на издаване: 2013-05-10
Тип: Статия
Описание:  Tatyana A Dzimbova, Fatima I Sapundzhi, Nevena S Pencheva, Peter Milanov, Bioautomation 17(1), 5-16. Computer modeling of human delta opioid receptor.
Заглавие:  Long-Lasting Effects of Oxy- and Sulfoanalogues of L-Arginine on Enzyme Actions.
Местоположение:  Нидерландия (Холандия)
Дата на издаване: 2013-05-08
Тип: Статия
Описание:  Dzimbova T., Milanov P., Pajpanova T., Journal of Amino Acids, Volume 2013 (2013), Article ID 407616, 7 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/407616 ISSN: 2090-0112 (Online). Long-Lasting Effects of Oxy- and Sulfoanalogues of L-Arginine on Enzyme Actions.