Невена Пенчева

Nevena Pencheva проф. д-р Невена Пенчева
Академична информация
Факултет: Обществено здраве и спорт
Катедра: Спорт и кинезитерапия
E-mail: nevena_pencheva@yahoo.com
Научни интереси:  1. Изследвания върху механизми, които повлияват толеранса към физическото усилие и респективно водят до повишаване на издръжливостта и работоспособността; 2. Изследвания върху ключови за аеробната и анаеробната гликолиза ензими – креатин фосфо-киназа – обща активност и изоензими, лактат дехидрогеназа – обща активност и изоензими и др. 3. Изследвания върху промени в алкално-киселинното равновесие и нивата на кръвния лактат при субмаксимални и максимални натоварвания 4. Изследвания върху параметри на тиоловата хомеостаза
Ключови думи:  алкално-киселинна хомеостаза; тиолова хомеостаза; издръжливост; работоспособност; лактат; буферни бази; болка; болков рейтинг; болков праг; тиолова хомеостаза; acid-base homeostasis; thiol homeostasis; endurance; lactat; bufer bases; pain rating; pain threshold; thiol homefstasis.
Област:  Физиология и Биохимия на Физическото Натоварване
Участия в проекти
Проект: Оценка на опиоидна хипоалгезия при физическо натоварване
Участвал като: Ръководител
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация:
Дата: от 2004-05-10 до 2005-05-19
Проект: Механизми на опиоидна зависимост
Участвал като: изпълнител
Местоположение: София, България
Финансираща организация: Национален фонд за научни изследвания
Дата: от 1996 до 1999
Проект: Дизайн и синтези на пептиди с антитромботично действие
Участвал като: изпълнител
Местоположение: София, България
Финансираща организация: МОНТ
Дата: от 1996 до 1999
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Европейска Колегия по Спортна Наука
Местоположение: Кьолн, Германия
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 2005-04-25 до понастоящем
Организация: Българско пептидно дружество
Местоположение: София, България
Участвал като:  член
Описание:
Дата: от 1997 до понастоящем
Организация: Българско фармакологично дружество
Местоположение: София, България
Участвал като:  член
Описание:
Дата: от 1992 до понастоящем
Публикации
Заглавие: Tatyana A Dzimbova, Fatima I Sapundzhi, Nevena S Pencheva, Peter Milanov (2013) Computer modeling of human delta opioid receptor. Bioautomation 17(1), 5-16.
Местоположение: България
Дата на издаване: 2013-05-10
Тип: Статия
Описание: Computer modeling of human delta opioid receptor.
Заглавие: Pencheva N., Мilanov P., Vezenkov L., Pajpanova T., Naydenova E. (2004) Opioid profiles of Cys2-containing enkephalin analogues. European Journal of Pharmacology 498, 249-256. (IF=2.542)
Местоположение: Утрехт,Нидерландия (Холандия)
Дата на издаване: 2004-01-11
Тип: Статия
Описание:
Заглавие: Пенчева Н., Божкова Л. (2004) Опиоидни механизми на адаптационните промени при физическо натоварване, Спорт и наука 2, 101-112 .
Местоположение: България
Дата на издаване: 2004-01-03
Тип: Статия
Описание: