Невена Пенчева

Nevena Pencheva проф. д-р Невена Пенчева
Академична информация
Институция: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Факултет: Обществено здраве, здравни грижи и спорт
Катедра: Спорт
E-mail: nevena_pencheva@yahoo.com
Научни интереси:
  • Изследвания върху механизми, които повлияват толеранса към физическото усилие и респективно водят до повишаване на издръжливостта и работоспособността;
  • Изследвания върху ключови за аеробната и анаеробната гликолиза ензими – креатин фосфо-киназа – обща активност и изоензими, лактат дехидрогеназа – обща активност и изоензими и др.;
  • Изследвания върху промени в алкално-киселинното равновесие и нивата на кръвния лактат при субмаксимални и максимални натоварвания;
  • Изследвания върху параметри на тиоловата хомеостаза.
Ключови думи: Канабиноидна и опиоидна модулация на болкова перцепция, ендогенна опиоидна система, лиганд-рецепторни взаимодействия, физиология на физическото усилие.
Област: Физиология и Биохимия на Физическото Натоварване
Преподавателска дейност:
  • Физиология;
  • Биохимия на спорта;
  • ……… .
Участия в проекти
Проект: Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата:  от 2014-12-12 до 2017-12-12
Проект: Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2008-12-01 до 2012-06-30
Проект: Оценка на опиоидна хипоалгезия при физическо натоварване
Участвал като: Ръководител
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация:
Дата: от 2004-05-10 до 2005-05-19
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Европейска Колегия по Спортна Наука
Местоположение: Кьолн, Германия
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 2005 до понастоящем
Организация: Българско пептидно дружество
Местоположение: София, България
Участвал като:  член
Описание:
Дата: от 1997 до понастоящем
Организация: Българско дружество по физиологични науки
Местоположение: София, България
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 1992 до понастоящем
Избрани публикации
Заглавие: Curve fitting problem: torque– velocity relationship with polynomials and boltzmann sigmoid functions.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Milanov, P., Koroleova, G., Mavrevski, R., Pencheva, N., Acta of Bioengineering and Biomechanics (In Press).
Заглавие: Performance comparison of model selection criteria by generated experimental data.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Mavrevski, R., Milanov, P., Traykov, M., Pencheva, N., ITM Web of Conferences, 16, https://doi.org/10.1051/itmconf/20181602006.
Заглавие: Computer modeling of Cannabinoid receptor type 1.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi, F., Dzimbova, T., Pencheva, N., Milanov, P., ITM Web of Conferences, 16, https://doi.org/10.1051/itmconf/20181602008.
Заглавие: Assessment of different model selection criteria by generated experimental data.
Година: 2018
Тип: Статия
Описание: Mavrevski, R., Milanov, P., Traykov, M., Pencheva., N., WSEAS Transactions on Computers, 16, 260-268, ISSN:2224-2872.
Заглавие: Comparative Evaluation of Four Scoring Functions with Three Models of Delta Opioid Receptor Using Molecular Docking.
Година: 2014
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi, F., Dzimbova, T., Pencheva, N., Milanov, P., Futuring International Conference Biomath 2014, 22-27 June, Sofia, Bulgaria, Biomath Communications 1 (1), p. 84.
Заглавие: Computer modeling of human delta opioid receptor.
Година: 2013
Тип: Статия
Описание: Tatyana A Dzimbova, Fatima I Sapundzhi, Nevena S Pencheva, Peter Milanov, Bioautomation 17(1), 5-16.
Заглавие: Opioid profiles of Cys2-containing enkephalin analogues.
Година: 2004
Тип: Статия
Описание: Pencheva, N., Мilanov, P., Vezenkov, L., Pajpanova, T., Naydenova, E., European Journal of Pharmacology (Impact Factor: 2.542), 498, 249-256.
Заглавие: Опиоидни механизми на адаптационните промени при физическо натоварване.
Година: 2004
Тип: Статия
Описание: Пенчева, Н., Божкова, Л., Спорт и наука, 2, 101-112.