Иван Тренчев

Ivan Trenchev доц. д-р Иван Тренчев
Академична информация
Институция: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Факултет: Технически факултет
Катедра: Електротехника, електроника и автоматика
E-mail: wonther2000@yahoo.com
Научни интереси: Математическа биология, генетичен код, невронни мрежи, приложна математика
Ключови думи: Програмиране, бази от данни, компютърни мрежи, операционните системи, информационни технологии, математически модели, генетика
Област: Биоинформатика, Информатика, Програмиране
Преподавателска дейност:
  • Цифрова обработка на сигнали;
  • Програмиране;
  • Количествени методи в туризма;
  • Информационни системи.
Участия в проекти
Проект: Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност
Участвал като: Ръководител
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2014-12-12 до 2017-12-12
Проект: “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking” (F.IND. CONSULTING)
Участвал като: Ръководител
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-02 до 2014-05-31
Проект: Interregional Cooperation at Scientific Computing in Interdisciplinary Science (ICoSCIS)
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-01 до 2014-02-28
Проект: Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2008-12-01 до 2012-06-30
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Съюз на математиците в България
Местоположение: София, България
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 2004-11-28 до понастоящем
Избрани публикации
Заглавие: Using partial differential equations for pricing of goods and services.
Година: 2016
Тип: Статия
Описание: Traykov, M., Trencheva, M., Mavrevski, R., Stoilov, A., Trenchev, I., Scientific Annals of Economics and Business, 63(2), 291-298.
Заглавие: Heuristic algorithm for HP folding in HP model.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Yanev, N., Milanov, P., Yurukov, B. Trenchev, I., Traykov, M.,  Proceedings of the MASSEE International Congress on Mathematics – MICOM-2015, September 2015, Athens, Greece, 31.
Заглавие: Computer graphic’s application in bioinformatics.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Trenchev, I., Mavrevski, R., Stoilov, A., Traykov, M., Yurukov, B., Proceedings of the MASSEE International Congress on Mathematics – MICOM-2015, September 2015, Athens, Greece, 35.
Заглавие: A model for HP folding prediction using increasing constrain for spreading in the process of making conformations.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Trenchev, I., Stoilov, A., Mavrevski, R., Traykov, M., Proceedings of the Biomath Communications – BIOMATH2015, 2(1), 88.
Заглавие: 3D visualization of the biological structures.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Traykov, M., Mavrevski, R, Stoilov, A., Proceedings of the Biomath Communications – BIOMATH2015, 2(1), 89.
Заглавие: Analysis of the Human Resources of the Food Subsectors Through Benchmarking.
Година: 2013
Тип: Статия
Описание: Trencheva, M., Traykov, M., Trenchev, I., Proceedings of the Fifth International Scientific Conference – FMNS2013 12 – 16 June 2013 Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University “Neofit Rilski” Blagoevgrad, 2013, 1, 175 – 178.