Иван Тренчев

Ivan Trenchev доц. д-р Иван Тренчев
Академична информация
Факултет: Технически факултет
Катедра:
E-mail: wonther2000@yahoo.com
Научни интереси:
Ключови думи:
Област:
Участия в проекти
Проект: Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking (F.IND. CONSULTING)
Участвал като: Ръководител
Местоположение:  Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация:   Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-02 до 2014-05-31
Проект:  Interregional Cooperation at Scientific Computing in Interdisciplinary Science (ICoSCIS
Участвал като: експерт
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-01 до 2014-02-28
Проект: Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено- рецепторни взаимодействия
Участвал като: експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2009-01-03 до 2012-10-31
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Съюз на математиците в България
Местоположение: Благоевград, България
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 2004-11-28 до понастоящем
Публикации
Заглавие: Miglena Trencheva, Metodi Traykov, Ivan Trenchev, Analysis of the Human Resources of the Food Subsectors Through Benchmarking, Proceedings of the Fifth International Scientific Conference – FMNS2013 12 – 16 June 2013 Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University “Neofit Rilski” Blagoevgrad, 2013, 1, 175 – 178
Местоположение: България
Дата на издаване: 2013-06-03
Тип: Статия
Описание:
Заглавие: Въведение в Matlab- Иван Тренчев. Петър Миланов
Местоположение: България
Дата на издаване: 2012-10-29
Тип: Книга
Описание:
Заглавие: Todorin I. and Trenchev I. (2012) A model for HP folding prediction using non-integer scoring function and variable size of lattice. Ninth International Workshop on Computational Systems Biology, WCSB 2012, June 4-6, 2012, Ulm, Germany
Местоположение: Германия
Дата на издаване: 2012-08-29
Тип: Статия
Описание: