Антон Стоилов

Anton Stoilov доц. д-р Антон Стоилов
Академична информация
Институция: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Факултет: Технически факултет
Катедра: Електротехника, електроника и автоматика
E-mail: antonstoilov@swu.bg
Научни интереси: Възобновяеми енергийни източници и Системи за мониторинг и контрол
Ключови думи: Слънчева енергия, сушилни, фотоволтаични модули, Топло-масообменни процеси, числени методи и алгоритми , програмиране, симулации
Област: Възобновяеми енергийни източници и Системи за мониторинг и контрол
Преподавателска дейност:
  • Визуално програмиране и Web дизайн;
  • Възобновяеми енергийни източници и системи;
  • Програмиране II(visual studio, dot net);
  • Микропроцесорна техника;
  • Сървърни технологии;
  • Динамични уеб приложения.
Участия в проекти
Проект: MATHDebate – the Voice of Students – Searching Excellence in Math Education through Increasing the Motivation for Learning
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: European Union within the Erasmus + programme (KA2: Strategic Partnerships for school education), hereinafter referred as “the project”
Дата: от 2016-01-12 до 2018-11-30
Проект: Компютъризирана система за получаване, изследване и анализ на електрокардиографски сигнали (ЕКГ)
Участвал като: Ръководител на проекта
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: Югозападен университет “Неофит Рилски”
Дата: от 2016-05-20 до 2017-01-20
Проект: Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2014-12-12 до 2017-12-12
Проект: “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking” (F.IND. CONSULTING)
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-02 до 2014-05-31
Проект: Interregional Cooperation at Scientific Computing in Interdisciplinary Science (ICoSCIS)
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България, Гърция
Финансираща организация: Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“
Дата: от 2012-02-01 до 2014-02-28
Проект: Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия
Участвал като: Експерт
Местоположение: Благоевград, България
Финансираща организация: ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Дата: от 2008-12-01 до 2012-06-30
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers
Местоположение: New York,САЩ
Участвал като: член
Описание: IEEE, pronounced „Eye-triple-E,“ stands for the Institute of Electrical and Electronics Engineers. The association is chartered under this name and it is the full legal name. The world’s largest technical professional association, IEEE’s membership has long been composed of engineers, scientists, and allied professionals. These include computer scientists, software developers, information technology professionals, physicists, medical doctors, and many others in addition to IEEE’s electrical and electronics engineering core.
Дата: от 2014-06-01 до понастоящем
Организация: SDIWC – The Society of Digital Information and Wireless Communications
Местоположение: New York,САЩ
Участвал като: член
Описание: Certificate ID no. 5497 The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC)
Дата: от 2014-06-01 до понастоящем
Организация: Съюз на физиците в България
Местоположение: София,България
Участвал като: член
Описание:
Дата: от 2013-04-15 до понастоящем
Избрани публикации
Заглавие: Using partial differential equations for pricing of goods and services.
Година: 2016
Тип: Статия
Описание: Traykov, M., Trencheva, M., Mavrevski, R., Stoilov, A., Trenchev, I., Scientific Annals of Economics and Business, 63(2), 291-298.
Заглавие: Computer graphic’s application in bioinformatics.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Trenchev, I., Mavrevski, R., Stoilov, A., Traykov, M., Yurukov, B., Proceedings of the MASSEE International Congress on Mathematics – MICOM-2015, September 2015, Athens, Greece, 35.
Заглавие: A model for HP folding prediction using increasing constrain for spreading in the process of making conformations.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Trenchev, I., Stoilov, A., Mavrevski, R., Traykov, M., Proceedings of the Biomath Communications – BIOMATH2015, 2(1), 88.
Заглавие: 3D visualization of the biological structures.
Година: 2015
Тип: Статия
Описание: Todorin, I., Traykov, M., Mavrevski, R, Stoilov, A., Proceedings of the Biomath Communications – BIOMATH2015, 2(1), 89.
Заглавие: Weather station at SWU – statistical analysis and reports.
Година: 2011
Тип: Статия
Описание: International scientific conference FMNS-2011, Proceedings, Blagoevgrad, Bulgaria, Vol.1, pp. 564-569.
Заглавие: Temperature conditions of the soils in the Blagoevgradska Bistritsa River basin (Rila mountain).
Година: 2010
Тип: Статия
Описание: Stoilov,  A., Pencheva, N., Ivanov, K.,Scientific Research Journal of South-West University, 2010.