Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Научен семинар на Центъра за съвременни биоинформатични изследвания към Югозападен университет "Неофит Рилски" - 13.10.2015

8 октомври 2015

На 13.10.2015г. от 15:30 ч. в Центъра за съвременни биоинформатични изследвания към Югозападен университет "Неофит Рилски" (зала 519, УК 1) ще се проведе научен семинар по проекта Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност. На този семинар ще бъдат разгледани: 1. План-програма за дейността на научния семинар за 2015/2016. 2. Текущо състояние на научните изследвания провеждани в Центъра. 3. Публикационна активност на членовете на Центъра.