Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Научен семинар на Центъра за съвременни биоинформатични изследвания към Югозападен университет "Неофит Рилски" - 22.02.2016г.

17 март 2016

На 22.02.2016г. от 17:30 ч. в Центъра за съвременни биоинформатични изследвания към Югозападен университет "Неофит Рилски" (зала 519, УК 1) ще се проведе научен семинар на тема "Степени на свобода във вероятности и статистика". Доклада ще бъде изнес от проф. д-р Петър Миланов и ас. д-р Радослав Мавревски.