Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Международна конференция на ПМФ(ПМФ-2015)

30 април 2015

В периода 10.06.2015 - 14.06.2015 г. в Университетски център "Бачиново" на Югозападен университет "Неофит Рилски" ще се състои Шестата международна конференция ПМФ-2015.

За повече информация, моля посетете следния адрес: www.fmns.swu.bg/bg/.