Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

BIOMATH 2015 - Международна конференция по математически методи и модели в бионауките

30 април 2015

Югозападен университет "Неофит Рилски" ще бъде домакин на ежегодната международна конференция по математически методи и модели в бионауките(BIOMATH), която ще се проведе в периода 14.06.2015 - 19.06.2015 г. в Университетски център "Бачиново" на Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград, България.
За повече информация, моля посетете следния адрес: biomath.bg/2015/.