Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Научен семинар на Центъра за съвременни биоинформатични изследвания към Югозападен университет "Неофит Рилски" - 16.02.2016г.

20 февруари 2016

На 16.02.2016г. от 17:30 ч. в Центъра за съвременни биоинформатични изследвания към Югозападен университет "Неофит Рилски" (зала 519, УК 1) ще се проведе научен семинар на тема "Анализ на параметрите на функции за апроксимация на експериментални данни". Доклада ще бъде изнес от проф. д-р Петър Миланов и ас. д-р Фатима Сапунджи.