Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Адрес

Център за съвременни биоинформатични изследвания
стая 519
Учебен корпус 1, Югозападен университет "Неофит Рилски"
бул. Иван Михайлов 66
2700, Благоевград
България