Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания (ЦСБИ)

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания (ЦСБИ) е обособена научно-изследователска структура в рамките на Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград. Основната цел на ЦСБИ е на базата на сътрудничество между различни изследователи - математици, информатици, биохимици, биолози, медици и физици да се разработват нови подходи и алгоритми, отнасящи се към изследвания на биопроцесите, протеиновата структура и лекарствено-рецепторните взаимодействия. В този център работят млади учени, докторанти и студенти с изявен интерес в областта на биоинформатиката и компютърните науки. Изградената инфраструктура позволява провеждането на научни изследвания на високо международно равнище и изпълнението на научно-изследователски проекти.

Центърът за съвременни биоинформатични изследвания(ЦСБИ) e основан през 2013 г. като научна институция на Югозападен университет „Неофит Рилски” с решение на академичния съвет протокол N 18/ 5.5.2013. ЦСБИ е създаден със средства от проекти DVU 01/197/16.12.2008/DOO2-162 Национален фонд "Научни изследвания" – България, DOO2-135/31.07.2009 (COST ACTION 0801) Национален фонд "Научни изследвания" и ICoSCIS, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.” договор B2.33.02.

ЦСБИ се състои от:

  1. Сектор за лекарствен дизайн
  2. Сектор за математическо моделиране
  3. Сектор за високопроизводителни изчислителни системи
  4. Сектор по статистическа обработка
  5. Сектор по програмиране

Центърът за съвременни биоинформатични изследвания(ЦСБИ)