Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", БлагоевградРаботна програма - ЗА ПЪРВИ ЕТАП

1 Инсталирене на необходимите софтуерни пакети и операционни системи. 4 Наличие на софтуерните пакети и операциони системи.
2 Моделиране и оптимизиране структурата на мю-, делта- и капа- опиоидни рецептори, невротензинови и канабиноидни рецептори. 12 Модел на структурата на мю-, делта- и капа- опиоидни рецептори, невротензи-нови и канабиноидни рецептори.
3 Определяне структурата на лиганд-рецепторния комплекс и минималната свободна енергия на свързване при известни структури на рецептор и лиганд. 6 Намиране на структурата на лиганд-рецепторния комплекс и минималната свободна енергия на свързване при известни структури на рецептор и лиганд.
4 Създаване на виртуалните модули за научните задачи предвидени по проекта. 6 Реализация на сървърна виртуализация.
5 Изследване на приложимостта на облачните структури и сървърната виртуализация за задачи за нагъване на протеини, докинг и определяне на биологична активност. 6 Изготвяне на отчет за приложимостта на облачните структури и сървърната виртуализация за задачи за нагъване на протеини, докинг и определяне на биологична активност.
6 Изследване начинът на свързване на лиганда с рецептора с цел предлагане на модификации в лигандите. 6 Нови модификации на лигандите.
7 Изграждане на информационен интернет портал с възможност за публикуване на резултатите от проекта. 6 Функциониращ WEB сайт на проекта.
Работна програма
Първи етап
Втори етап
Последни новини
Всички новини
Конференции
Семинари