Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", БлагоевградНачало

Главна цел на природните науки е да изучават и решават реални проблеми в заобикалящата ни природа, а усилията на учените са базирани на два основни допълващи се подхода: теоретичният метод, в който теоретични и математически методи се допълват, за да обяснят процеси и явления, и експерименталният метод, в който свойствата и количествените измерения на явленията се измерват с помощта на експерименти.

Биоинформатиката, като бързо развиваща се област на науката комбинира информатика, математика и математическо моделиране, вероятности и статистика, компютърни науки, химия, биология и медицина за решаване на биоинформатични задачи. Биоинформатичният подход за решаване на химични, медико-биологични, фармакологични и биохимични проблеми все по-широко навлиза в научните изследвания и практика. Компютърни методи за предсказване на биологична активност, за дизайн на нови биологично активни съединения, за моделиране на структурите на различни молекули, за моделиране на биологични процеси и т.н., стават ежедневие в научните изследвания.

Биоинформатичните изследвания в лекарствения дизайн са сравнително нова и бързо развиващата се научно - изследователска дейност, в която са комбинирани методи от математиката, информатиката, физиката, химията, биологията и др. Те се прилагат за изследване на връзката между структурата на лекарството, биологичната му активност и лекарствения дизайн. Големи фармацевтични компании и университетски центрове създават нови лекарствени средства с помощта на компютърни методи и модели. Примери за такива центрове са:

  • Европейски институт по биоинформатика, част от Европейската лаборатория по молекулярна биология;
  • Център по Кристалографски изследвания в Кеймбридж (CCDC), Великобритания;
  • Центъра по Биоинформатика в Кьолн, Германия, Институт по Биохимия;
  • Центъра по Биоинформтика в Университета в Рен 1, Франция;
  • Катедра „Биотехнологии“ към Университета по химия и фармация в Сиена, Италия.