Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Изследвания

При релизирането на проекта ще се провеждат изследвания в следните основни направления:

  • Анализ на протеиновите структури и функции
  • Лекарствено-рецепторен дизайн
  • Математическо моделиране на биологични процеси
  • Разработване и приложение на компютърни симулационни техники