Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", БлагоевградРаботна програма

Работните програми за Първи и Втори етап на проекта "Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност" са както следва: